Cimwch.com

 

MRWEDDAU LLŶN VI / LLŶN SEASCAPES VI

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

 

Porth Ychen

Aberafon

Trefor - golau'r lloer / moonlight

Llwyfan - Trefor -  Jetty

Llanbedrog

Aberafon

Llanbedrog

Bae - Caernarfon - Bay

Ynys Enlli / Bardsey Island

Trefor

Aberdesach

Ynys Enlli o'r De / Bardsey Island from the South

Trwyn-y-Tal, Trefor

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Aberafon

Aberdesach

Aberdesach

Aberafon

Tywyn, Tudweiliog

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2009