Cimwch.com

 

Rhestr o enwau gwyddonol, Cymraeg a Saesneg am rywogaethau pysgod cregyn.

A list of scientific, Welsh and English shellfish species names.

Scientific Name Cymraeg English
Aequipecten opercularis Cragen y frenhines Queen scallop
Buccinum undatum Gwalc Whelk
Callista chione Cragen galed Hard clam
Cancer pagurus Cranc bwytadwy Edible crab
Cerastoderma edule Cocos Cockle
Donax spp. Cragen donacs Donax clam
Ensis spp. Mr gyllell Razor clam
Homarus gammarus Cimwch Lobster
Liocarcinus puber

Cranc melfed/Cranc llygatgoch/Rhwydywella

Velvet crab
Maia squinado Cranc heglog Spider crab
Mytilus edulis Cragen ls Mussel
Nephrops norvegicus Cimwch Norwy Nephrops/Dublin Bay prawn
Octopus vulgaris Octopws Octopus
Palinurus spp. Siacar goch Crawfish
Parapenaeus longirostris Perdysen rhosyn dyfnddwr Deepwater rose shrimp
Pecten maximus Cragen fylchog/Cragen Berffro Scallop
Pharus legumen Mr-gyllell ffa Bean solen
Ruditapes decussatus Cragen garped rhigolog Grooved carpet shell
Ruditapes phillipinarum Cragen fyrwddf Short necked clam
Spisula solidissima Cragen beistion Surf clam
Venerupis pallustra Cragen garped Carpetshell
Venus verrucosa Cragen gylchog Clam
Littorina spp. Gwichyn Winkle
Modiolus modiolus Marchfisglen Horse mussel
Sepia officinalis Ystifflog Cuttlefish
Balanus spp. Cragen llong/Crach y mộr Barnacle
  Draenog y mộr Sea urchin
  Cragen y forwyn Venus shell
Crangon vulgaris Perdysen/Sioni naill ochr Shrimp
Nucella lapullus Cragen foch felen Dog whelk
Leander serratus squilla Corgimwch(-ychiaid) Prawn
Pandalus montagui Corgimwch Esop Aesop prawn
  Cragen Iago/Fair Cowrie
  Cranc/glas/traeth/gwyrdd Shore crab
  Cranc porslen Porcelain crab
  Cranc melyn/mygydog Masked crab
  Pysgranc(od) Pea crab
  Cranc meudwyol/ymfudol Hermit crab
Galathea Cimwch byrdew Squat lobster
  Cragen y forwyn belydrog Banded Venus shell
  Cragen y forwyn aur/euraidd Golden Venus shell
  Cragen y forwyn hirgron Oval Venus shell
  Cragen y forwyn lefn Smooth Venus shell
  Cragen y forwyn resog Stripe Venus shell
  Cragen y forwyn ddafadennog/arw Warty Venus shell

Top

Cartref         Home

 

Copyright Cimwch.com 2004