Cimwch.com

 

Rhestr o enwau Cymraeg, gwyddonol a Saesneg am rywogaethau o bysgod mr.

List of Welsh, Scientific and English species names of fish.

 

Cymraeg

Scientific Name

English

Herlyn/herlod

Alosa alosa

Allis shad

Cythraul mr

Lophius piscatorius

Angler fish

Llyfrothen yr Arctig

 

Arctic blenny

Gwrachen fraith/Cleiriach(-od)

Labrus berggylta

Ballen wrasse

Barfogyn

 

Barbel

Draenog y mr

Dicentrarchus labrax

Bass

Codyn llwyd?

Trisopterus luscus

Bib

Bawd/bodiaur melinydd

Gadus luscus

Bib pout

Gwyniad du

Gobius niger

Black goby

Gwrachen/merfog ddu

Spodyliosoma cantharus

Black seabream

Llyfrothen benddur Gogledd

 

Black-faced blenny

Cathfr felen

Raja brachyura

Blonde ray

Tiwna asgell ls

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Dolffin trwynbwl/trwyn potel

Tursiops truncatus

Bottlenose dolphin

Bril/lleden fannog

Scophthalmus rhombus

Brill

Pibell fr drwynllydan

Syngnathus typhle

Broad-nosed pipefish

Llyfrothen,llothan/llothanan,llythod

Pholis gunnellus

Butterfish

Penfras

Gadus morhua

Cod

Merfog Couch

Sparus pagrus

Couchs seabream

 

Crystallogobius linearis

Crystal goby

Cathfr lygadog

Raja naevus

Cuckoo ray

Gwrachen resog, howlas (-leision)

Labrus mixtus

Cuckoo wrasse

Lleden dywod

Limanda limanda

Dab

Mursen fr

 

Damselfish

Bwgan dŵr/pysgodyn bwyell

Callionymus lyra

Dragonet

Gweflogyn

Zoarces viviparus

Eelpout

Gweflogyn Esmark

Lycodes esmarkii

Esmarks eelpout

Llyffant/llyffaint mr

Myoxocephalus scorpius

Father lasher

Silodyn,silod y mr,crothell fr

Spinachia spinachia

Fifteen-spined  stickleback, Sea stickleback

Brithyll Mair pumbarf

Ciliata mustela

Five-bearded rockling

Lleden ddu, lleden fwd, lleden y llaid

Platichthys flesus

Flounder

Brithyll Mair pedair barf

Rhinonemus cimbrius

Four-bearded rockling

Mr nodwydd, carrai careiau mr fr, llysywen hir

Belone belone

Garfish

Gwrachen werdd

Ctenolabrus rupestris

Gold sinney wrasse

Mingrwn/Hyrddyn aur

Liza auratus

Golden mullet

Pib-bysgodyn hir/mr, nodwydd/pibell fr mawr

Syngnathus acus

Great pipefish

Cimr/Mrgi mawr, morgi ysgarmes, morgi brych

Scyliorhinus stellaris

Great spotted dogfish

Llymren fawr

Hyperoplus lanceolatus

Greater sandeel

Pysgodyn bwyell, mr-wiber fawr, pryf traeth mawr

Trachinus draco

Greater weever

Chwyrnwr llwyd

Eutrigla gurnardus

Grey gurnard

Chwyrnwr/penhaearn

 

Gurnard

Corbenfras/Hadog

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Cegddu

Merluccius merluccius

Hake

Lleden fr

Hippoglossus hippoglossus

Halibut

Ysgadenyn/Pennog

Clupea harengus

Herring

Gweflogyn

Zoarces viviparus

Horned pout

Marchfacrell

Trachurus trachurus

Horse mackerel

Branwes(-au),Eurgefn(au),Pysgodyn darn arian

Zeus faber

John Dory

Lleden lefn

Microstomus kitt

Lemon sole

Pibell fr fach

Syngnathus rostellatus

Lesser pipefish

Ci/cŵn mr, Penci/pencwn

Scyliorhinus stellaris

Lesser spotted dogfish

Pysgodyn bwyell, mr-wiber(-od) bach, pryf(-ed) traeth bach (bychain)

Trachinus ripera

Lesser weever

Honos/Brenhinbysg

Molva molva

Ling

Lleden gennog

Hippoglossoides platessoides

Long rough dab

Cathfr drwynfain

Raja oxyrhincus

Long-nosed skate

Iar fr, pysgodyn clytsiwr, Twm lwmp

Cyclopterus lumpus

Lumpsucker

Macrell

Scomber scombrus

Mackerel

Lleden Fair

Lepidorhombus spp.

Megrim

Llyffant mr

Squatina squatina

Monkfish

Mingrwn/hyrddyn

 

Mullet

Pibell fr Nilsson

Syngnathus rostellatus nilsson

Nilssons pipefish

Swtan Norwy

Gadus esmark

Norway pout

Lleden benclwm Norwy

Phrynorhombus norvegicus

Norwegian topknot

 

Pomatoschistus pictus

Painted goby

Pib-bysgodyn, pibell-bysgodyn, pibell fr, mr-nodwydd

Syngnathus spp.

Pipefish

Lleden smotiau coch

Pleuronectes platessa

Plaice

Bawd y melinydd, penbwlan(-od), penlletwad(-au), penbwl mr

Agonus cataphractus

Pogge

Pysgodyn gwyn

Pollachius pollachius

Pollack

Lwdliad/lwdliaid

Trisopterus luscus

Pout

 

Trisopterus minutus

Poor cod

Gwrachen seithliw

Coris julius

Rainbow wrasse

Chwyrnwr coch

Aspitrigla cuculus

Red gurnard

Hyrddyn/Mingrwn coch

Mullus surmuletus

Red mullet

Merfog coch

Pagellus bogaraveo

Red seabream

Gwrachen goch

Labrus ossiphagus

Red wrasse

Dolffin llwyd

Grampus griseus

Rissos dolphin

Bolmelyn,Gwrachen y graig

Centrolabrus exoletus

Rock cook

Gwyniad y cerrig

 

Rock goby

Morlas/Celog

Pollachius virens

Saithe/Coalfish

 

Gobius minatus

Sand goby

Llymren (fach)

Ammodytes tobianus

Sandeel

Gweflogyn Sars

Lycenchelys sarsii

Sars eelpout

Sardin

Sardina pilchardus

Sardine

Sgiper (-iaid)

Scombersox saurus

Saury/skipper

Lleden chwith fach

Arnoglossus laterna

Scaldfish

Gwrachen gennog

Acantholabrus palloni

Scale rayed wrasse

 

Tautulus bubalis

Sea scorpion

Crothell/crethyll, Nyrs wen ♀ Doctor coch ♂

Spinachia spinachia

Sea stickleback

Gwangen (-od)

Alosa fallax

Shad & Twaite shad

Siani/llyfrothen

Blennius pholis

Shanny/blenny

Cathfr

Raja bratis

Skate

Gwyniad llonydd

 

Sleeper goby

Lleden iraidd

Pleuronectes microcephalus

Smear dab

Morfrithyll/brwyniad

Atherina presbyter

Smelt

Ci mr llyfn

Mustelus mustelus

Smooth hound

Llymren lefn/llymrod llyfn

Gymnammodytes semisquamatus

Smooth sandeel

Llyfrothen fain

Lumpenus lampretaeformis

Snake blenny

Pib-bysgodyn byr, pibell fr

Nerophis aequoris

Snake pipefish

Lleden chwithig

Solea solea

Sole

Y lleden leiaf, Lleden felen fach

Buglossidium luteum

Solenette

Merfog Sbaen

Pagellus acarne

Spanish seabream

Morflaidd/Blaidd y mr

Anarhichas lupus

Spotted catfish

Bwgan brith

Callionymus maculatus

Spotted dragonet

Gwyniad brych

 

Spotted goby

Corbennog/mr-grothell

Sprattus sprattus

Sprat

Picwd/picydiaid

Squalus acanthias

Spurdog

Morgath ddu/Cathff ddu

Dasyalis pastinaca

Sting ray

Pibell fr drwynsyth

Nerophis ophidion

Straight-nosed pipefish

Pysgodyn yr haul, heul bysgodyn

Mola mola

Sunfish

Cledd bysgodyn

Xiphias gladius

Swordfish

Penbwl mr

Raniceps raninus

Tadpole-fish

Crothell ddeg pigyn

Pungitius pungitius

Ten-spined stickleback

Mingrwn/Hyrddyn gweflog

Cernimugil labrosus

Thick-lipped mullet

Mingrwn/Hyrddyn brych/minfain

Liza ramada

Thin-lipped mullet

Cathfr bigog

Raja clavata

Thornback ray

Brithyll Mair tair barf

Gaidropsarus vulgaris

Three-bearded rockling

Crothell dri phigyn (crethyll)

Gasterosteus aculeatus

Three-spined stickleback

Tompot/tompotiaid

 

Tompot blenny

Lleden benclwm

Zeugopterus punctatus

Topknot

 

Aphia minuta

Transparent goby

Ysgyfarnog mr

Trigla lucerna/hirundo?

Tub gurnard

Torbwt

Scophthalmus maximus

Turbot

 

Chaparrudo flavescens

Two spot goby

Gweflogyn Vahl

Lycodes vahli

Vahls eelpout

Gwyniad y mr

Merlangius merlangus

Whiting

Lleden witsian

Glyptocephalus cynoglossus

Witch

Morflaidd/Blaidd y mr

Anarhichas lupus

Wolf-fish

Y bibell fr leiaf

Nerophis lumbriciformis

Worm pipefish

Gwrachen

Labrus maculatus

Wrasse

Pysgodyn broc mr

Polyprion americanus

Wreckfish

Llyfrothen Yarrell

Chirolophis ascanii

Yarrells blenny

Gwrachen Fair

Coris rupestris

Yellow wrasse

Top

Cartref        Home

 

Copyright Cimwch.com 2004