Cimwch.com

 

TIRWEDDAU LLŶN IV / LLŶN LANDSCAPES IV

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

 

Porthoer / Whistling Sands

Pen Cae

Tua / Towards Garn Fadryn

Porthoer / Whistling Sands

West End, Pwllheli

Y Rhiw o/from Garn Fadryn

From/O Garn Fadryn

Garn Fadryn o'r Rhiw

Cytiau/Huts - Abersoch

Yr Eifl o/from Ddinas Dinlle

Rhuol, Porth Neigwl

Braich-y-Pwll

Nefyn a Phorthdinllaen

Carreg-y-Defaid

Porthdinllaen

Harbwr Pwllheli

Dinas Dinlle

Porth Bach, Abersoch

Porth Ysgaden

Dinas Dinlle

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2007