Cimwch.com

 

TIRWEDDAU LLŶN / LLŶN LANDSCAPES

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

 

Gwawrio / Daybreak Llanbedrog

Enlli / Bardsey

Yr Wyddfa / Snowdon o/from Mynydd Mawr

Ynysoedd Tudwal, Trwyn Cilan a Thrwyn Llanbedrog

Lleuad yn codi dros Pwllheli / Moonrise over Pwllheli

Trwynau - Penrhyn, Penarfynydd & Cilan - Headlands 

Niwl yn Swnt Enlli / Fog in Bardsey Sound

Y Machlud / Sunset Porth Neigwl / Hell's Mouth

Maen Melyn Llŷn

Bae Tremadog

Ynysoedd Gwylanod ac Enlli o Drwyn Penarfynydd

Y Garreg Fawr, Llanbedrog

Carreg-yr-Imbyll / Gimblet Rock o/from Carreg-y-Defaid

Carreg-yr-Imbyll / Gimblet Rock o/from Moel-y-Welgi

Yr Eifl / The Rivals o / from Aberdesach

Harbwr Abersoch

Pwllheli

Ynysoedd Gwylanod

Y Garreg Ddu ac Enlli

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2004-2005