Cimwch.com

 

BETH AM DAITH O AMGYLCH YNYS ENLLI NEU ARFORDIR GORLLEWINOL LLŶN?

TRIPIAU CWCH O ABERDARON

ar

Benlli III

 

PYSGOTA,    TEITHIAU ARFORDIROL,

GWYLIO ADAR, MORLIAID A DOLFFINIAID,

TEITHIAU MACHLUD HAUL.

 

Prisiau 2004

Tripiau yn ystod y prynhawn neu gyda'r nos o amgylch Bae Aberdaron ac Ynysoedd Gwylanod, am oddeutu awr.

Oedolyn 10, plentyn dan 14 7 (lleiafrif o 4 person).

 

Tripiau o amgylch Ynys Enlli, gan ddilyn rhwyfau'r pererinion, am tua dwy awr.

Oedolyn 15, plentyn dan 14 10 (lleiafrif o 4 person).

 

Tripiau o amgylch Llŷn, yn para rhwng dwy a phedair awr.

Oedolyn 25, plentyn dan 14 15 (lleiafrif o 4 person).

 

Bydd Colin yn falch o gael darparu ar gyfer grwpiau diddordebau arbennig neu'r rheini a fuasai'n hoffi trefnu rhywbeth gwahanol i'r uchod. Ffniwch 07817 944063 neu 07791 683422 i gael sgwrs a trefnu'ch taith.

Seiliwyd Benlli III ar gatamaran 7.4m wedi'i hadeiladu gan Cheetah Marine yn 2003. Mae'n cydymffurfio'n llawn holl ofynion y llywodraeth i statws MCA Cat 3 ac mae'r offer dweddaraf ar ei bwrdd. Mae'r peiriannau Honda yn rhoi cyflymder o 30 mr-filltir ac yn nodweddiadol am gynhyrchu lefelau isel o lygredd. Mae'n drwyddedig ar gyfer 11 o deithwyr ac mae ynddi WC.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright Cimwch.com 2004