Cimwch.com

 

Ynys Enlli        Bardsey Island

Tynnwyd y lluniau yma ar ddiwrnod digon niwlog ym mis Mehefin.

These photographs were taken on a fairly misty day in June.

 

(Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy/Click on photos to enlarge).

Edrych o'r Cafn tua'r goleudy/Looking from Cafn towards the lighthouse

Y Cafn, Enlli/The Cafn, Bardsey

Edrych tua'r mynydd/Looking towards the mountain

Cristin a'r Ysgoldy

 

Odyn galch/Lime  kiln

Carreg Bach o'r Gorllewin/from the east

Carreg Fawr

Buarth Plas Bach yard

Carreg Fawr a'r goleudy/Carreg Fawr and lighthouse

Ysgoldy o ymyl buarth Cristin

Drws y capel/Chapel door

Carreg Bach o'r Dwyrain/ from the east

Cofgolofn Newbrough Memorial

Yr abaty a dwy groes/Abbey and two crosses

Abaty/Abbey

Abaty/Abbey

Croes a godwyd gan y trydydd Arglwydd Newbrough

Drws y capel/Chapel door

Plas Bach

Cwt cychod a'r goleudy/and lighthouse

 

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright Cimwch.com 2004