Cimwch.com

 

Cwella yn Llŷn yn ystod 1985         Potting in Llŷn during 1985

(Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy/Click on photos to enlarge).

Bordio gan y Pwyllgor Pysgodfeydd / Sea Fisheries boarding

Porth Llanllawen

Pwyso'r cimychiaid yn Nhŷ Fry / Weighing lobsters at Tŷ Fry

"Pererin" ger Enlli / "Pererin" off Bardsey

Pwyso'r cimychiaid ym Mhwllheli / Weighing lobsters at Pwllheli

"Sion" and "Judith" ym Mhorth Ysgaden / "Sion" and "Judith" at Porth Ysgaden

Stephen a Lindy'n didoli 'r cimychiaid / Stephen and Lindy sorting lobsters

"Gwylan" - Porth y Cychod, Tudweiliog

Porth y Cychod, Tudweiliog

Edward John yn bwrw cawell / Edward John shooting a lobster pot

Gwilym yn meddwl am bris y cimychiaid / Gwilym thinking about the price of lobsters

John Williams yn codi'i gawell gadw / John Williams lifting his keep pot

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright Cimwch.com 2004