Cimwch.com

 

Dyma gasgliad o luniau rhai o Hen Gychod Pysgota Pwllheli. Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy.

Here is a collection of photographs of some of the Old Fishing Boats of Pwllheli. Click on photos to enlarge.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

1) Tocyn Brwyn. 2) "Topsy" - William Gould (1912). 3) CO ? 4) Trip. 5), 6), Cychod Miss Clark.

7) "Cetywayo" CO20, "Hannah" / "Catalina" CO91? "Terror" CO94. 8) CO 24.

9), 10), 11) Crochan Berw, Carreg yr Imbyll / Gimblet Rock. 12) Nobby, Gantry Ddu. 13), 14), 15)  Ras nobbies / Nobby race

16) "Snipe" 22LL - George Jones. 17), 18), 19) Ras Nobbies, West End. 20) Nobby yn yr harbwr / in the harbour.

21) "Shrimp Girl" CO126 - Ifan Henry Jones wrth y llyw / steering. 22) "Caronel" CO77.

23) "Shropshire Lass" & "Shrimp Girl" CO126. 24) "Condor" (Tachwedd/November, 1960).

Buaswn yn falch iawn o gael benthyg unrhyw luniau o'r diwidiant pysgota ym Mhen Llŷn.  I would be very grateful if I could borrow any photographs of the fishing industry in Llŷn.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright Cimwch.com 2004