Cimwch.com

 

Dyma gasgliad o hen luniau o NEFYN. Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy.

Here is a collection of old photographs of NEFYN. Click on photos to enlarge.

 

Adeiladu llongau / Ship building 1880au/s

Nefyn 1914

Cychod hwyliau / Sailing boats 1915

Bae Nefyn 1920au/s

Nefyn 1930au/s

Nefyn 1930au/s

Traeth Nefyn 1950au/s

Traeth Nefyn 1950au/s

Traeth Nefyn 1935

Rhwydi'n sychu ar y polion / Nets drying on poles

Glanhau'r rhwyd / Net cleaning

Rhwyd benwaig / Herring net

Nefyn 1940au/s

Y Benogfa

Tai / Cottages 1950au/s

Nefyn 1950au/s

Cychod bach / small boats

Lôn Gam

 

 

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright © Cimwch.com 2005