Cimwch.com

 

Dyma gasgliad o hen luniau o draeth LLANBEDROG. Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy.

Here is a collection of old photographs of the beach at LLANBEDROG. Click on the photos to enlarge.

 

 

Y traeth o Barc y Plas / The beach from Parc y Plas

Pebyll ar y traeth / Tents on the beach

Y traeth / The beach 1900

Y traeth / The beach 1905

 

Cytiau ar y traeth / Beach huts

 

Ceg lôn y traeth / Entrance to the beach

Codi'r hwyliau / Raising sails

 

Y traeth / The beach 1940

 

Twll dan Grisiau

Regetta Llanbedrog

 

Llong i'w gweld yn llwytho yng Ngwaith Trwyn / Ship can be seen loading at quarry jetty

Mynedfa i'r traeth / Entrance to the beach

Cychod wrth angor / Boats at anchor

 

Golchi'r defaid o flaen Yr Hen Dai / Washing sheep by the front of the Boathouse

Cychod ar y traeth / Boats on the beach

Cwch ar lôn y traeth / Boat on beach road

 

Y traeth / The beach 1940

 

Y traeth o'r môr / The beach from the sea

Eira ar y traeth / Snow on the beach

Lôn y traeth / Beach road 1950

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright © Cimwch.com 2004