Cimwch.com

 

YNYS ENLLI

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

 

Cafn, 1886

Cafn

Cafn, 1885

Cwch Enlli / The Bardsey boat - Aberdaron

Cafn, 1912

Cewyll crynion / Round pots, Cafn 1912

Bwthyn - Jane Williams - Cottage, 1910

Bwthyn - JaneWilliams -Cottage, 1910

Newid ceidwaid y goleudy / Changing lighthouse keepers

Capel / Chapel, 1925

Tŷ Pella, 1885

Cwch Enlli / Bardsey boat, 1928

Cynhaeaf / Harvest

Cafn, 1955a

Cafn, 1955b

Cafn, 1955c

Cafn, 1955d

Dyrnu / Threshing

William Evans - Croesi'r Swnt / Crossing the Sound, 1965

William Evans, Cafn, 1965

 

Diolch i Rhiw.com am y lluniau canlynol / Thanks to Rhiw.com for the following photographs:- 1, 2, 4, 9, 10, 12, 17, 18, 19.

Diolch i'r Llyfrgell Cenedlaethol, Aberystwyth am y llum o'r Cafn, 1885. Thanks to the National Library, Aberystwyth for the photograph of Cafn, 1885.

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2006