Cimwch.com

 

Dyma gasgliad o hen luniau o ABERSOCH. Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy.

Here is a collection of old photographs of ABERSOCH. Click on photos to enlarge.

 

Harbwr 1900au

Llongau y tu allan i'r harbwr  Ships outside the harbour

 

Llongau y tu allan i'r harbwr Ships outside the harbour

 

Dadlwytho o'r bād achub oddi ar Benrhyn Du/ Unloading from the lifeboat off Penrhyn Du

Trwyn Fach 1914

Traeth Mawr 1900au

Harbwr 1900

 

Trwyn Fach 1930au

 

Y Bont

Edrych i fynu'r afon 1920au  Looking up river 1920s

Ben Cei 1930au

Harbwr 1950au

 

Gwartheg ar Draeth Castellmarch / Cows on Castellmarch Beach

Traeth Castellmarch

 

Harbwr yn ystod y 50au cynnar / Harbour during the early 50s

Harbwr 1950au

Ben Cei 1950au

Ben Cei 1960au

Ben Cei 1970a

Ben Cei 1970b

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright © Cimwch.com 2004