Cimwch.com

 

Rhai o gymeriadau'r diwidiant pysgota ym Mhwllheli ers talwm.

Some of the characters of the fishing industry at Pwllheli in the past.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy/ Click on the photos to enlarge.

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

 

8

 

9

10

 

11

12

1) ?

2) Ifor Henry Jones ac Ernie Kimber,

3) Ernie Kimber,

4) Tynnu rhaff y llusgrwyd / Hauling the trawl wharp.

5) ?

6) William Wright a George Jones, Awst/August, 1939,

7) ?

8) Tynnu rhwyd/Seine netting - O'r chwith/From left, Wil Mes, Now Bala, Sami Shop Bach, Hexi Ddyn Siop Bach, Tomi Bach Maes? Ritchie Ifan Gas.

9) Pysgotwyr gwialen a chiperiaid afon - peidiwch ag edrych yn rhy agos ar y llun hwn / Not for the eyes of anglers and EA bailiffs.

Wedi dal samon mewn rhwyd osod yn yr harbwr / Salmon taken from set net in the harbour.

O'r chwith/From left, Tomi Bach Maes, George Bach Stryd Llygod, Now Bala, Sami Shop Bach.

10) Miss Rebecca Clark - perchenog cychod pysgota a marchnatwraig bysgod/fishing boat owner and fish merchant.

11) Einion Rees - yn dal dau gimwch mawr/holding two large lobsters.

12) Jac Ben - pysgotwr a'r dweutha i werthu pysgod oddi ar ferfa/fisherman and the last to sell fish from a handcart.

 

Ydi rhywun yn gwybod enwau'r gweddill?  Does anyone know the names of the rest?

 

Y rhywiogaethau anghyffredin a welwyd ym Mhwllheli / The more exotic species seen at Pwllheli

 

Y crwban a ddaeth i'r harbwr yn mis Mai,1908. Fe'i gwerthwyd am 5 ac fe'i arddangoswyd mewn iard. Codwyd dwy ceiniog am ei weld. Gwnaeth y prynwr elw o 6. Marwodd y crwban drannoeth ac fe aed ag o i Amgaeddfa De Kensington. / The turtle that came into the harbour in May, 1908. It was sold for 5 and exhibited in a yard. The purchaser made a profit of 6. It died the following day and was taken to the South Kensington Museum.

Styrsiwn y tu allan i siop bysgod Miss Clark, fe'i daliwyd ym Mhwllheli yn 1910 / Sturgeon outside Miss Clark's fish shop, it was caught off Pwllheli in 1910.

 

Buaswn yn falch iawn o gael benthyg unrhyw luniau o'r diwidiant pysgota ym Mhen Llŷn.  I would be very grateful if I could borrow any photographs of the fishing industry in Llŷn.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright Cimwch.com 2004