Cimwch.com

 

Pysgotwyr o'r gorffennol / Past fishermen

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy/ Click on the photos to enlarge.

 

LLANBEDROG

Dafydd Vowell

Adoniah Jones

Iorwerth Jones

 

PORTH YSGADEN

Ellis a Sion Plas Iol

   

 

NEFYN

Lawrence Owen

Lawrence Owen

Lawrence Owen

Diolch i Brian Owen am y lluniau hyn o Lawrence. Thanks to Brian Owen for these photos of Lawrence.

 

Top

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2006