Cimwch.com

 

BLYCHAU POST LLŶN / LLŶN POST BOXES

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

 

Victoria

(Dim yn Llŷn ond yr unig rai ar gael / Not in Llŷn but the only ones available)

Betws y Coed

Llanfihangel y Traethau

 

 

 

 

Edward VII / Iorwerth VII

(Dim yn Llŷn ond yr unig un ar gael / Not in Llŷn but the only one available)

 

Bangor

 

 

 

 

 

George V / Sior V

Pen Gopa

Haulfryn / The Warren

 

 

 

 

George VI / Sior VI ( cyn yr Ail Ryfel Byd / pre Second World War)

Stryd-Penlan-Street, Pwllheli

Rhoshirwaen

Morfa Nefyn

 

 

George VI / Sior VI (wedi'r Ail Ryfel Byd / post Second World War)

Aberdaron

Bwlchtocyn

Haulfryn / The Warren

Criccieth

Criccieth

     

 

Elizabeth II

Criccieth

Pentre'r Llan, Llanbedrog

 

 

 

 

Top

 

Cartref       Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2012