Cimwch.com

 

EGLWYSI LLŶN AC EIFIONYDD / THE CHURCHES OF LLŶN AND EIFIONYDD

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

 

St Gwynnin, Llandygwynnin

St Engan, Llanengan

St Pedrog, Llanbedrog

St Mihangel, Llanfihangel-Bachellaeth

St Garmon, Llanarmon

St Maelrhys, Llanfaelrhys

St Beuno, Pistyll

Barrug - Llanengan - Frost

St Mair, Bryncroes

St Tudwen, Llandudwen

Carnguwch

St Hywyn, Aberdaron

St. Mair, Penllech

Criccieth

St Beuno, Botwnnog

St Hywyn, Aberdaron

St Beuno, Clynnog Fawr

Llanfihangel ym Mhennant

Llancynhaearn

St Gwynhoydl, Llangwnnadl

 

Lluniau - Infra Red - Photos

St Gwynhoydl, Llangwnnadl

Llanor

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2005-2011