Cimwch.com

 

Dyma rai o'n hoff wefannau.

Here are some of our favourite websites.

Porth testunol sy'n rhoi mynediad i ddeunydd o ddiddordeb Cymreig ar y We Fyd Eang. Mae'n arweiniad ar-lein i wefannau o safon uchel a dilysiedig sydd yn darparu gwybodaeth dibynadwy ar Gymru a phob agwedd o'r bywyd Cymreig.

 

www.cymruarywe.org

www.walesontheweb.org

Subject gateway to material of Welsh interest on the world wide web. An online guide to high quality, validated websites offering dependable information relating to Wales and all aspects of Welsh life.

 

www.llanbedrog.com

 

 

Chwiliwch am hen luniau diddorol yng nghasgliadau John Thomas a Geoff Charles. Mae lluniau o gawella oddi ar Abersoch yn ystod y 1950au yn hynod o ddiddorol.

 

www.llgc.org.uk

Search the John Thomas and Geoff Charles collections for interesting old photographs. The photos of lobster potting off Abersoch during the 1950s are particularly interesting.

 

Ceir gwybodaeth am yr is-ddeddfau sy'n ymwneud a physgota am bysgod mr ger arfordir Pen Llŷn.

 

www.nwnwsfc.org

Information may be obtained about the byelaws pertaining to fishing for sea fish around the Llŷn Peninsula.

 

Gwefan gwerth chweil yn llawn o luniau hen a chyfoes yn ogystal a hanesion difir am y pentref hwn ym Mhen Llŷn.

 

www.rhiw.com

An excellent website crammed with old and contemporary photographs as well as interesting accounts about this village on the Llŷn Peninsula.
Gwefan teithiau Colin Evans o amgylch Ynys Enlli.

www.bardseyboattrips.com

Colin Evans's website about boat trips around Bardsey Island.
Arlunydd portreadau phensel o Lanbedrog.

www.blairegrant.co.uk

Llanbedrog based pencil portrait artist.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2004-2005