Cimwch.com

 

Cychod Pysgota Pwllheli 1900 - 1950 (M - Z).

Pwllheli Fishing Fleet 1900 - 1950 (M - Z).

Cwch /

Vessel (Adeiladwyd/

Built)

Rhif

No.

Hyd

Length

Llκd

Beam

Dyfnder

Draught

Dyddiad

Date

Perchenog

Owner

Meistr

Skipper

Sylwadau

Remarks

Mabel C072

25’1"

8’0"

3’0"

11/1910

John Hughes, Efailnewydd. John Hughes Gwerthwyd i Mrs Winterbottom, Abersoch, lle bu’n enwog ym myd y rasio/Sold to Mrs Winterbottom. Abersoch, where she became famous in the racing world.
Margaret CO51

37’0"

11’8"

5’5"

2/1925

Miss R.S. Clarke Robert Wright Croeswyd oddiar y Rhestr / Removed from Register 1934
Marjorie

-

37’0"

-

-

-

Ashbrook Bros., Pwllheli Ashbrook Bros. Gwerthwyd/Sold Aberystwyth
Mazeppa CO89

30’0"

9’0"

4’2"

3/1918

Evan Roberts, 2 Mitre Terrace Evan Roberts

-

Merton

(gynt/formerly Charity) Southport 1896

CO56

LL234

35’0"

10’5"

4’1"

-

William Thomas, 13 New Row. William Thomas

-

Meta

-

44’4"

12’2’’

6’1"

-

Porthmadog

-

Hen/Old Bristol Channel Pilot
Morning Star CO300

55’5"

14’0"

6’2"

12/1947

John Rae John Rae Gwerthwyd / Sold – Abersoch 4/1945
Norah

Conwy 1908

CO56

37’6"

12’1"

5’2"

2/1907

 

1911

5/1913

Joseph Smalley, 1 Cardif Rd.

I/To Preston

Miss R.S. Clarke

J. Smalley

 

 

E. Jones, William Gould, 9/12/1914 John Edwards

-

Penelope CO76

35’0"

10’6"

4’9"

3/1927

Robert Wright, Warwick House, Y Traeth. Robert Wright Drylliwyd / Wrecked 10/1929
Polly

(fawr/large)

CO82

39’4"

12’5"

4’7"

6/1920

Miss R.S. Clarke Owen Thomas,

William Wright.

Croeswyd oddiar y Rhestr / Removed from Register

12/1926

Polly

Freckleton 1897

CO4

36’8"

10’6"

4’3"

2/1909

 

3/1919

 

10/1919

Henry Jones St Tudwal’s Tce.

Russell, Siop Ganol, Llanbedrog.

Mrs Frances Jones, Morfa Cottage.

Henry Jones.

Benjamin Jones.

William Jones, Morfa.

Gosodwyd peiriant - 15/5/1920 Engine installed 15/5/1920.

Gwerthwyd / Sold – Moelfre 7/1/1922

Princess Ida CO111

29’4"

10’0"

4’3"

-

John Williams, Isallt, Allt Salem. John Williams Drylliwyd / Wrecked

17/10/1935

Progress

(Freckleton)

CO38

36’8"

10’2"

4’9"

4/1905

 

 

 

1/1915

Richard & Edward Roberts, Clarke’s Tce., Ala Road.

Miss R.S. Clarke.

Owen Thomas,

John Hughes

William Gould

-

Redwing

Arnside

CO66

33’5"

11’0"

4’5"

11/1909

 

1917

5/1919

J. Smalley, 1 Cardiff Road.

I/To Preston

I/To Porthmadog.

W.J. Gould, Sandhurst, South Beach.

Pat Smalley

 

 

W.J. Gould

Arferent bysgota o Bwllheli / Fished out of Pwllheli
Rock Light (Hoylake, 1896) CO76

35’7"

10’5"

4’6"

9/1916

Evan Wright, 2, Church Place. Evan Wright Gwerthwyd/Sold Caernarfon 1915
Rover

(Fleetwood)

CO23

30’7"

9’2"

3’9"

7/1902

Thomas Ellis, Claremont Tce, Pwllheli. Thomas Ellis Gwerhwyd / Sold – Abersoch 10/1917.

Croeswyd oddiar y Rhestr / Removed from Register 1943

Schoolgirl

Southport 1896

CO60

35’8"

10’5"

4’1"

1908

1924

11/1925

Llew Hookes, Abersoch.

I/To Porthmadog.

Miss R.S. Clarke

Llew Hookes Cost £100. Dyma’r cwch cyntaf ym Mhwllheli i gael ei yrru gan beiriant. / Pwllheli’s first mechanically propelled vessel.
Scout CO110

28’2"

9’2"

4’6"

5/1921

 

 

1924

George Green, 11 Stryd Fawr, Pwllheli.

I/To Porthmadog

George Green

-

Shrimp Girl

(Arnside 1933)

CO126

31’0"

9’0"

3’5"

4/1956

1958

 

8/1966

E.H. Jones, Langdale.

W.J. Gould, Pen Lτn Llŷn.

Robert Roberts, Argraig.

E.H. Jones

W.J. Gould

 

R. Roberts

Gwerthwyd / Sold – Aberystwyth 1955
Shuna

(Arnside 1900)

CO276

39’0"

11’0"

5’5"

-

T. Lewthwaite R.M. Parry Yma am gyfnod byr / Here for a short period
Snipe 22LL

37’0"

10’9"

5’6"

-

George Jones George Jones Newid enw/Na/ Name changed 13/1/1913. Gwerthwyd i Sold Abersoch a’i newid i gwch pleser/ converted to pleasure boat 3/1935
St. Walter

-

40’0"

-

-

-

Robert Owen

Thomas Green

Thomas Green

-

Swallow C067

35’4"

10’10"

4’0"

3/1910

Gwilym Evans, Sandilands, Pwllheli. Gwilym Evans Gwerthwyd o Sold from Pwllheli 1919
Terror

(Arnside)

CO94

37’0"

11’0"

4’6"

6/1917

 

 

8/1919

Evan Roberts, 2 Mitre Terrace.

Thomas Sicock, 2 Mitre Terrace.

William Wright,

John Hughes,

Thomas Silcock.

Perthyn i L&WSFC cyn i E. Wright ei brynu/Owned by L&WSFC prior to purchase by E. Wright
Try Again

-

40’0"

-

-

-

-

R. Jones, Siop Bach.

-

Two Brothers CO29

38’0"

11’5"

5’6"

6/1903

Robert Jones, Summer Rest, South Beach. Robert Jones Gosodwyd peiriant ynddo pan y prynwyd gan Miss R.S. Clarke.

Drylliwyd / Wrecked 16/3/1933

Two Brothers

Fleetwood 1907

CO69

36’0"

11’5"

5’0"

1907

11/1926

7/1928

Ashbrook Bros.

E.H. Jones, Eastfield.

Miss R.S. Clarke.

Ashbrook Bros.

E.H. Jones

E. Harris

-

Valiant

-

45’ – 50’

-

-

-

-

William Morris, Bont. Gwerthwyd / Sold – Aberystwyth 1921
Vanguard

(gynt/formerly Kathleen, Seahouses)

CO25

40’0"

12’7"

6’0"

5/1949

Capt. A. Kirkby Griffith Jones

-

Violet CO28

35’9"

10’4"

4’6"

4/1903

Hugh Jones, 9 Mitre Terrace William Jones, Ben Jones

-

Welcome

-

38’0"

-

-

-

Thomas Hughes, Ala Road. Thomas Hughes Gwerthwyd / Sold – Bangor 1916
Welsh Girl CO49

28’0"

9’5"

4’2"

9/1916

J. Willoughby J. Willoughby Gwerthwyd/Sold Caernarfon 11/1952
Westward Ho! CO8

37’8"

11’5"

5’8"

4/1903

 

12/1916

 

6/1920

Capt. David Hughes, 17 Ala Road.

A.E. Lyster M.D., Chelmsford.

Miss R.S. Clarke.

David Hughes

John Evans

 

William Gould

Drylliwyd / Wrecked 10/1907
Winifreda CO10

34’0"

10’5"

4’0"

11/1906

8/1917

 

1/1919

Evan Wright, Sand Street.

Thomas Cunningham, Mitre Hotel.

William F. Moore, 16 Kingshead Street.

Evan Wright.

William F. Moore.

-

Casglwyd y wybodaeth hon gan Owen Roberts, Pwllheli / This information was collated by Owen Roberts, Pwllheli.

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright © Cimwch.com 2005