Cimwch.com

 

CARDIAU POST "Cimwch.com"  / "Cimwch.com" POSTCARDS

 

AR WERTH / FOR SALE

 

Mae'r cardiau post 6"x4" isod ar werth. Gallwch eu harchebu am 25c yr un neu fe allwch brynu'r 18 am 4. (Mae'r pris postio yn ychwanegol). E-bostiwch i dderbyn disgownt masnach.

E-bostiwch g.hughes@cimwch.com i archebu eich cardiau post.

 

These 6"x4" postcards are for sale. You can order them singly at 25p each or buy the set of 18 for 4. (Postage is extra). E-mail for trade discount.

E-mail g.hughes@cimwch.com to order your postcards.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. Click on photos to enlarge.

P 001 Cytiau glan-y-mr - Llanbedrog - beach huts

P 002 Y Garreg Fawr Llanbedrog beach sunrise

P 003 Carreg-y-Defaid

 

P 004 Bryniau Llŷn                      Llŷn hills

P 005 Morlo / Seal

P 006 Eryri - machlud Snowdonia - sunset

P 007 Abersoch ben bore Abersoch - early morning

P 008 Bae Abersoch         Abersoch Bay

P 009 Harbwr Abersoch Abersoch Harbour

P 010 Harbwr Abersoch Abersoch Harbour

P 011 Bryn Caned, Cae Crin ac Ynys Enlli / Bardsey Island

P 012 Y Ddelw / The Statue

P 013 Ynys Enlli        Bardsey Island

P 014 Traeth Llanbedrog Llanbedrog Beach

P 015 Pentre Llanbedrog o'r ddelw / Llanbedrog village from the statue

P 016 Porth Ysgo, Maen Gwenonwy, Ynysoedd Gwylanod ac Ynys Enlli / Bardsey Island

P 017 Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog

P 018 Eglwys St Pedrog, Llanbedrog/ St Pedrog's Church, Llanbedrog

P 019 Aberdaron

P020 Criccieth

P021 Harwr Pwllheli / Pwllheli Harbour

P023 Canolfan Iaith - Nant Gwrtheyrn - Language Centre

P024 Porthdinllaen

P025 Traeth - Aberdaron - Beach

P026 Traeth - Abersoch - Beach

P027 Yr Hafan, Pwllheli         Pwllheli Marina

P028 Yr Harbwr Mewnol - Pwllheli - Inner Harbour

P029 Traeth Nefyn a'r Eifl       Nefyn Beach and the Rivals

P030 Porthdinllaen - noson olau leuad / Porthdinllaen - by moonlight

P031 Traeth Tŷ'n Tywyn / Warren Beach

   

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2008