Dyddiadur 2012

2012 Diary

 

Dyma ddyddiadur o'r gweithgareddau ym mhysgodfeydd Llŷn yn ystod 2012.

Here is a diary of activities in the fisheries of Llŷn during 2012.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy / Click on photos to enlarge.

 

Ionawr

 

January

Chwefror

 

Barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) - Llanbedrog

 

February

Mawrth

2ail - Broga yn paru ger aber Afon Dwyfor.

18ed - Cawell cragen foch wedi dod i'r lan ar draeth Tŷ'n Tywyn.

20ed - Cwn môr mawr ar draeth Dinas Dinlle.

Ci môr mawr / Bull huss - Dinas Dinlle

27ain - Rhwydo traeth ym Mhontllyfni.

Ci môr / Dogfish - Pontllyfni

 

Broga / Toads

Cawell cragen foch / Whelk pot

    

Mingrwn / Mullet

March

2nd - Toads mating near the Dwyfor Estuary.

18th - Whelk pot washed ashore on the Warren beach.

20th - Bull huss on the beach at Dinas Dinlle.

Ci môr mawr / Bull huss - Dinas Dinlle

27th - Beach netting at Pontllyfni.

Draenog y môr / Bass - Pontllyfni

 

Ebrill

20ed - Gweld wennol gynta'r tymor hwn yn Llanaelhaearn

 

April

20th - Saw this season's first swallow at Llanaelhaearn.

Mai

 

May

Top

 

Cartref     Home

 

Hawlfraint/Copyright © Cimwch.com 2012