Dyddiadur 2008

2008 Diary

 

Dyma ddyddiadur o'r gweithgareddau ym mhysgodfeydd Llŷn yn ystod 2008.

Here is a diary of activities in the fisheries of Llŷn during 2008.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy / Click on photos to enlarge.

 

Ionawr

13eg - Golchwyd un o'r crwbaniaid prinaf, crwban Kemp's Ridley (Lepidochelys kempii)  i'r lan yn fyw ar draeth Porth Ceiriad ger Abersoch. Aed a'r crwban i Ganolfan Bywyd Mr Weymouth ble bu farw yn ddiweddarach. Dynodir y crwban mewn perygl difrifol gan Undeb Cadwraeth y Byd. Fel rheol y mae yn byw yng Ngwlff Mecsico ond bydd rhai ieuanc yn crwydro i ddyfroedd y Deyrnas Unedig o bryd yw gilydd.

 

January

13th - The rarest of marine turtles, a Kemp's Ridley turtle (Lepidochelys kempii) was washed ashore alive at Porth Ceiriad near Abersoch. It was taken to the Weymouth Sealife Centre where it later died. The turtle is classified as critically endangered by the World Conservation Union. It is mostly limited to the Gulf of Mexico but juveniles occassionally stray into UK waters.

Chwefror

15ed - Tynnu peiriannau FPV "Aegis" ym Mhwllheli.

Cliciwch ar y ddolen isod i wylio'r fideo:

YouTube - Fishery Patrol Vessel "Aegis"

 

FPV "Aegis" - gadael / leaving Aberystwyth

 

February

15th - Removing FPV "Aegis's" engines at Pwllheli.

Click on the link below to view the video:

YouTube - Fishery Patrol Vessel "Aegis"

 

Mawrth

Mis prysur iawn yn gweithio ar FPV "Aegis."

 

Y cathod yn dychwelyd / Return of the cats

Un yn ei lle / One in position

March

A busy month working on FPV "Aegis."

 

Ebrill

3ydd - Ymwelodd y Dywysoges Anne Phwllheli i weld y Rasus Cychod Hwyliau Ieuenctid Cenedlaethol. FPV "Aegis" yn l yn y dŵr.

9ed - Y traillrwydwr "Stephanie" yn gweithio ger Aberteifi.

"Stephanie"

22ain - Mr-hychod ger Trwyn Cilan.

Y Dywysoges Anne / Princess Anne

Mr-hychod / Dolphins

April

3rd - Princess Anne visited Pwllheli to see the National Dinghy Youth Championships. FPV "Aegis" back in the water.

9th - The scalloper "Stephanie" working off Cardigan.

"Stephanie"

22nd - Dolphins near Cilan Head.

Mai

3ydd - Y Rs Gychod "Mailspeed" ger Pwllheli.

Bu cychod traillrwydo cregyn bylchog yn gweithio ym Mae Ceredigion yn ystod mis Mai.

"Harmoni" MR7

Rs gychod - Mailspeed - Regatta

"Bon Accord" BM367

May

3rd - The Mailspeed Regatta off Pwllheli.

Scallop dredgers worked in Cardigan Bay during May.

"Natalie B" H1074

Mehefin

7ed - Agorwyd Gwyl Fwyd Llŷn gan Dafydd Elis Thomas

10ed - Gwelais y cywion hwyiaid yr eithin hyn ym Mhorth Golmon.

18ed - Roedd bachyn pysgota wedi bachu ym mhg y wylan hon a rhagor o fachau wedi bachu yn ei chiw a oedd wedi marw. Llwyddais i ruddhau'r wylan ac fe hedfanodd i ffwrdd.

Yr Arglwydd / Lord Dafydd Elis Thomas

Shellducks / Hwyiaid yr eithin

Gwylan a'i chyw marw / Seagull and her dead chick

June

7th - Dafydd Elis Thomas opened the Llŷn Food Festival.

10th - These shellduck chicks were carrying out seatrials at Porth Golmon.

18th - This seagull had a fish hook hooked in its beak and more hooks were caught in its dead chick. I managed to free the seagull and it flew off.

Gorffennaf

 

Aberdesach

Trefor

Rhwyd wedi ei gadael / Discarded net - Dinas Dinlle

July

Awst

Tywydd gwael iawn hyd yn hyn y mis hwn gyda gwyntoedd cryfion a glaw.

20ed - Dinistriwyd tua 12 o gychod hwylio ar y traeth yn Abersoch gan lanw uchel a gwynt cryf o'r de ddwyrain.

31ain - Cafwyd hanner yr oriau arferol o heulwen a dwbl y cyfanswm arferol o law yn ystod mis Awst elenni.

Abersoch - Mirror dinghies

August

Very poor weather so far this month with strong winds and rain.

20th - About 12 Mirror sailing dinghies were destroyed on the beach at Abersoch by a combination of the high tide and strong south easterly winds.

31st - During this August we received half the usual amount of sunshine and twice the usual amount of rainfall.

Medi

12ed - Silod ar linell gorllan traeth Llanbedrog.

Silod / Whitebait - Llanbedrog

September

12th - Whitebait washed up on the strand line at Llanbedrog.

Hydref

Llifogydd - Penrhos - Floods

 

October

Tachwedd

Mae bachau ac offer pysgota wedi ei gadael ar y traeth yn achosi pryder ym Mhontllyfni.

 

Pontllyfni

November

Discarded fishing hooks and gear are a cause for concern at Pontllyfni.

Rhagfyr

Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Machlud olaf - 2008 - Final sunset

December

A Happy New Year to you all.

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2008